Agenda - Duurzaam Kaag en Braassem

DUURZAAMHEIDSPLATFORM
KAAG EN BRAASSEM
Ga naar de inhoud

AgendaAgenda en vergaderschema Duurzaamheidsplatform

Het Duurzaamheidsplatform vergadert op locatie. De vergaderingen zijn voor iedereen die belangstelling heeft toegankelijk.


Zitten we straks in de kou?
De voorraden raken op, de winning van gas- en olievelden belast het milieu meer en meer. We moeten andere wegen zoeken. Duurzaam, dus geen nadelige effecten op de wereld om ons heen en als het even kan: vrijwel onuitputtelijk. Nieuwe ideeën en onderzoek zijn noodzakelijk om dat te verwerkelijken. Warmte uit de Braassem? Van onze gemeente bestaat een flink deel van het oppervlak uit meren, plassen, sloten en vaarten. De daarin besloten warmte kan wellicht worden gebruikt voor de verwarming van de huizen in de woonkernen van de gemeente. Thermische Energie uit Oppervlaktewater, kortweg TEO. Deze techniek wordt al op een aantal plekken in ons land gebruikt en op andere plekken ontwikkeld. De moeite waard om te onderzoeken of dit in K&B toegepast kan worden.
Ons Warm Onthaal Deze in 2018 door dorpsgenoten opgerichte initiatiefgroep heeft besloten zich te concentreren op deze techniek. Met als doel een voorbereidend onderzoek van de grond te krijgen: "lukt dat en loont het?" Blijkt de uitkomst positief dan wil Ons Warm Onthaal zich inspannen voor een eerste realisatie in Rijnsaterwoude. Het dorp als praktisch voorbeeld voor de rest van de gemeente. Wat is de stand van zaken op het ogenblik? De gemeente Kaag en Braassem heeft op verzoek van Ons Warm Onthaal geld vrijgemaakt om de toepasbaarheid van TEO te onderzoeken. “Kan hier TEO praktisch en betaalbaar voor ieder worden toegepast?” Dat onderzoek is begonnen en ongeveer halverwege. Daarover gaat deze avond. De eerste rapportage De bureaus IF Technology en AT Osborne werken samen in dit onderzoek. Zij hebben ruime ervaring met soortgelijke projecten. Zowel de technische opzet, de financiële consequenties als het te verwachten tijdpad komen in het uiteindelijk rapport aan de orde. Op deze avond vertellen zij meer over dit onderzoek en hun werkwijze. Daarbij hechten wij grote waarde aan uw inbreng!
De Agenda  Dinsdag 19 februari 2019 Aanvang 19.30 uur Het Schoolhuis Rijnsaterwoude
   19.30 Inloop
   20.00 Ons Warm Onthaal heet u welkom, licht het programma toe en stelt de aanwezige sprekers voor
   20.10 Frank Niewold van IF bespreekt de techniek • Wat is Thermische Energie uit Oppervlaktewater • Wat betekent de aansluiting en toepassing van deze techniek per huishouden
   20.20 Jurgen van der Heijden van AT Osborne licht toe wat de toekomstige gebruiker kan verwachten: • Wanneer kunnen we wàt verwachten en wat zijn de beslissingsmomenten? • Hoeveel huishoudens zouden mee moeten doen om het lonend te maken
   20.30 Reacties • Vragen uit het publiek naar aanleiding van de presentaties • Antwoorden op deze vragen
   21.00 Groepsgesprekken met de inleiders • Wat kan je zelf doen als eerste stap om je huis voor te bereiden en hoe kunnen we dat samen doen?
   21.30 Samenvatting en afronding door Ons Warm Onthaal    

Dinsdag 19 februari
Rijnsaterwoude
Dinsdag 19 maart
Nieuwe Wetering
Dinsdag 23 april
Roelofarendsveen en Oude Wetering
info@duurzaamheidsplatformkaagenbraassem.nl
kbduurzaam@gmail.com
Terug naar de inhoud