Nieuws - Duurzaam Kaag en Braassem

DUURZAAMHEIDSPLATFORM
KAAG EN BRAASSEM
Ga naar de inhoud

Nieuws

Zonne energie voor bedrijven
Regio – Holland Rijnland houdt op 15 februari namens de 18 partijen van het Regionale Energieakkoord een bijeenkomst voor en met bedrijven over zonne-energie op grote daken.
De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 15 februari 2018 van 15:00 – 18:00 uur bij de gemeente Alphen aan den Rijn, Stadhuisplein 1. Ondernemers zijn van harte welkom.

Tijdens deze bijeenkomst is er informatie over de laatste ontwikkelingen t.a.v. de regelgeving, beleid, subsidiemogelijkheden en mogelijke fiscale voordelen op het gebied van zonne-energie.

Daarnaast wil Holland Rijnland graag ophalen welke vraagstukken er zijn om meer zon-pv op grote bedrijfsdaken te realiseren en wat de stimulansen en blokkades hierbij zijn. Ter afsluiting is er een marktontmoeting om in contact te komen met ondernemers aan de aanbodkant.

Programma
14:30 – 15:00 Inloop (met koffie) 15:00 – 15:10 Opening en welkomstwoord 15:10 – 15:35 Paneldiscussie over nieuwste ontwikkelingen en kansen in regelgeving en beleid 15:30 – 15:50 Aansprekende praktijkvoorbeelden bedrijven 15:50 – 16:15 Pauze 16:15 – 17:00 Werksessie: welke vraagstukken spelen er bij bedrijven om meer zonne-energie in de regio te realiseren, welke stimulansen en blokkades zijn er, hoe kan de overheid hierbij faciliteren? 17:00 – 17:15 Pitches van ondernemers met oplossingen 17:15 – 18:00 Marktontmoeting met borrel.

Meer info ook via www.vonieuwkoop.nl

Bron: RTVlokaal

Doe mee aan de quick scan
Circulaire economie!
HOLLAND RIJNLAND
Circulaire economie: daar draait het om!
Doe mee aan de quick scan onder MKB
in het Groene Hart en Duin- en Bollenstreek.


De uitdaging …
In 2050 moet de Nederlandse economie volledig circulair zijn. Sinds 2016 is dit Rijksbeleid. Dit betekent dat over zo’n 30 jaar 100% van alle grondstoffen hergebruikt moeten worden, zonder schadelijke emissies naar het milieu. In 2030 moet de teller op 50% staan. Geen geringe opdracht.
Wat gaat dit voor uw bedrijf betekenen?
De MKBer staat centraal
LEADER is een programma gericht op duurzame versterking van de plattelandseconomie. Hoewel LEADER onderdeel is van Europees beleid, wordt het in de regio, door de regio en voor de regio uitgevoerd.
Het stimuleren van de overgang naar een circulaire economie is een van de doelstellingen. Om die doelstelling te bereiken wil LEADER onder meer MKBers in de regio Groene Hart en Duin- en Bollenstreek de komende jaren op verschillende manieren ondersteunen bij de overgang naar een circulair bedrijfs- en verdienmodel. Met subsidie, zeker, maar ook met informatie, begeleiding en advisering. Wij werken hierin samen met partners, zoals de provincies Zuid-Holland en Utrecht, Groene Hart werkt! en de regionale Rabobanken.

Wat vragen wij en wat krijgt u er voor terug?
Om u optimaal te kunnen ondersteunen, werken we vraaggestuurd: wat wilt u bereiken, waar loopt u tegen aan en hoe kunnen wij u daar bij helpen?
Wij vragen daarom maximaal 10 minuten van uw kostbare tijd om een korte vragenlijst in te vullen. Dit kan tot en met 31 maart.
Op basis van uw antwoorden, gaan wij een programma op maat ontwikkelen.

Ik doe mee!
Om de vragenlijst in te kunnen vullen, kunt u deze link gebruiken: https://goo.gl/CrHQSB.

Het invullen kost tussen de 5 en 10 minuten.
Wilt u de enquête anoniem invullen? Prima!
Maar als u ook uw persoonlijke gegevens invult, ontvangt u van ons in de loop van april het rapport met alle resultaten van deze quick scan en houden wij u op te hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Meer informatie
Voor meer informatie over deze quick scan kunt u contact opnemen met
LEADER-coördinator Bart Soldaat, info@leader-hollandrijnland.nl of 06-21292979.
volg ons ook op
EUROPEES LANDBOUWFONDS VOOR PLATTELANDSONTWIKKELING:
EUROPA INVESTEERT IN ZIJN PLATTELAND
Copyright © 2018 LEADER Holland Rijnland


Contact: info@leader-hollandrijnland.nl
Vliegtuigen met een bocht om Leimuiden

Vliegtuigen die klaar staan om op te stijgen.
LEIMUIDEN - Opstijgende vliegtuigen gaan vanaf 5 januari met een ruimere bocht om Leimuiden heen. Zo moeten inwoners van dat dorp minder last van lawaai krijgen.


Met een paar windmolens en zonnepanelen halen we het niet(15-12-2016)

Er is voldoende ruimte in onze gemeente voor het opwekken van zonne-energie en benutten we de biomassa beter dan kunnen we zomaar 20% meer duurzame energie produceren. Maar als we nu allemaal minder energie verbruiken, hoeven we ook minder energie duurzaam op te wekken. Woensdagavond 14 december tijdens een informatieavond voor de raad over duurzaamheid in onze gemeente werd duidelijk dat we anders moeten gaan denken over energie en ruimte.

Evaluatie salderingsregeling: in voorjaar 2017 Kabinetsbesluit over salderen, Kamp sluit aanpassing nog niet definitief uit.
Minister Kamp heeft de Tweede Kamer het evaluatierapport ‘De historische impact van salderen’ toegestuurd.Het rapport is gemaakt PwC. Kamp wil komend voorjaar het kabinetsbesluit over de toekomst van salderen nemen.

Zoals bekend werd half december de motie van Jan Vos (PvdA) en Liesbeth Van Tongeren (GroenLinks) aangenomen om de salderingsregeling te continueren of te verbeteren (red. noot: staatsrechtelijk gezien kan het kabinet een aangenomen motie naast zich neerleggen). Kamp raadde de motie eerder overigens af, omdat hij eerst de evaluatie van de salderingsregeling wilde afwachten. De minister Kamp startte sowieso tegen de verwachting in afgelopen oktober al de evaluatie van de salderingsregeling. Daarbij werd in december al bekend dat de salderingsregeling de Nederlandse staat in 2015 slechts 77 miljoen euro kostte.

WOONAMBITIES KAAG EN BRAASSEM IN PRESTATIEAFSPRAKEN VASTGELEGD

Woensdagmorgen 14 december ondertekenden de woningcorporaties, de huurdersorganisaties en de gemeente de prestatieafspraken. Dat ook huurdersbelangenorganisaties gelijkwaardig partner waren en meeondertekenen onderstreept de breed gedragen ambities.info@duurzaamheidsplatformkaagenbraassem.nl
kbduurzaam@gmail.com
Terug naar de inhoud